Blog

A Szolfézs vagy Solfeggio frekvenciák.

2022.04.29 16:02

„Minden energia és ez minden. Hangolódj rá a kívánt valóság gyógyító frekvenciáira és ha nem teszel semmit akkor is eléred ezt a valóságot. Nem történhet másként. Ez nem filozófia; ez a fizika” – Albert Einstein.

A szolfézs vagy solfeggio hangok eredete az ősi tudásban rejtőzik. A szolfézs frekvenciák alkotják az ősi 6 hangos skálát, amelyet a szakrális zenében használnak, beleértve a gyönyörű és jól ismert gregorián énekeket. Úgy gondolták, hogy az énekek és különleges hangjaik lelki áldásokat közvetítenek, ha harmóniában éneklik. Minden szolfézs hang egy olyan frekvenciát tartalmaz, amely egyensúlyban tartja az energiát, és tökéletes harmóniában tarthatja testét, elméjét és szellemét.

A szolfézs-frekvenciák visszatérése nagyrészt Dr. Joseph Puleo kutatónak köszönhető, aki azonosította azokat a konkrét hangokat, amelyek segítségével egyensúlyba hozható a test és segítheti a gyógyulást. Dr. Joseph Puleo a számcsökkentés pitagoraszi módszerével. Ezzel a módszerrel fedezte fel a hat ismétlődő kód mintáját a Számok könyve 7. fejezetének 12-83. verseiben. Minden hangnak megvan a maga egyedi jelentősége. Willi Apel professzor szerint az ősi a hangok jelölésére használt szótagok: Ut, Re, Mi Fa, Sol, La. Keresztelő Szent János himnuszának első versszakából származnak. A himnusznak az a sajátossága, hogy a zene első hat sora rendre a skála első hat egymást követő hangján kezdődött, így minden sor első szótagját egy fokkal magasabb hangra énekelték, mint az azt megelőző sor első szótagja azt. Mivel a zene matematikai rezonanciát hordozott, az eredeti frekvenciák képesek voltak arra, hogy spirituálisan inspirálják az emberiséget, hogy „istenibb” legyen. Az eredeti szolfézs skálát egy bencés szerzetes, Guido d'Arezzo (i.sz. 991 körül – i.sz. 1050 körül) fejlesztette ki. Az énekesek az énekek és dalok könnyebb megtanulására használták. Ma a Szolfézs-skálát hét, a Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti szótagokhoz rendelt növekvő hangként ismerjük. Dr Puleo és a téma másik kiváló szakértője Dr. Leonard G Horowitz kutatások és a pitagoraszi matematika segítségével megtalálta a hiányzó hangokat.  A szolfézs skála hangjai az univerzum kulcsa a Tesla által is meghatározott 3-6-9 es szekvenciát követik.

Az eredeti skála

396 HZ - 3+6+9 = 18 = 1+8 = 9

417 Hz - 4+1+7= 12 = 1+2 = 3

528 Hz - 5+2+8= 15 = 1+5= 6

639 Hz - 6+3+9 = 18 = 9

741 Hz - 7+4+1 = 12= 1+2= 3

852 Hz – 8+5+2 =15 = 6

Mint látszik a szekvencia hiányos alul 2 hang és felül egy hang hiányzik. Dr. Leonard Horowitz további kutatásai feltárták a hiányzó frekvenciákat.

alul 174 HZ – 1+7+4 = 12 -1+2= 3 és 285 Hz – 2+8+5 = 15- 1+5 = 6 és felül 963 Hz – 9+6+3 =18- 1+8 =9 és ezzel teljes lett az ősi skála. 174 Hz, 285 Hz, 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz, 963 Hz.

Ezeket Isten gyógyító frekvenciáiként ismerik a nyugati kereszténységben és a kelet-indiai vallásokban használt alaphangok alapján. A gregorián szerzetesek éneklik ezeket az alaphangokat, és ezek az isten által az ősi indiai szanszkrit énekek gyógyító frekvenciáin vannak. Állítólag az ókorig nyúlnak vissza. 1988-ban Dr. Glen Rein biokémikus olyan felfedezést tett, amely megerősítette azt, amit az ősi spirituális hagyományok megértettek, amikor tesztelte a különböző zenék hatását az emberi DNS-re.

Rein hasonló DNS-fiolákat tett ki négyféle, különböző frekvenciájú zenének – gregorián, szanszkrit ének, klasszikus és rock. Az egészséges DNS alapvető funkciója, az UV-fény abszorpció sebességének mérésével Rein képes volt felmérni az egyes zenetípusok hatásait. Az eredmények pedig arra késztetik, hogy átgondolja, milyen típusú zenét hallgat, amikor pihenni szeretne. A gregorián és a szanszkrit énekeknek volt a legpozitívabb, sőt gyógyító hatása azáltal, hogy 5-9 százalékkal növelte az UV-fény elnyelését. Rein megvilágosító felfedezése óta további kutatások láttak napvilágot, amelyek azt mutatják, hogy a szolfézs frekvenciák mélyreható mentális, érzelmi és fizikai hatással bírnak.

 

A frekvenciák és frekvenciamedálok nem gyógyító eszközök. Nem helyettesíti a hagyományos gyógyítást. A Garuda ékszer nem folytat gyógyító tevékenységet. Gyógyító ígéreteket nem teszünk, a magyarázatok hipotetikusak. A fent leírtak Dr. Joseph Puleo , Dr. Leonard G Horowitz, Nikolai Tesla, George Lakhovsky, és mások munkásságáról megjelent publikációk összegzése. Számos alternatív módszer, tudományos kritériumok szerinti hatékonysága még nem teljesen bizonyított. Ugyanez vonatkozik az online áruházban ismertetett termékekre is. A hatásokra vonatkozó minden állítás valószínű és lehetséges, de tudományosan még nem teljesen bizonyított.

 

Webáruház készítés